ซ่อมแซมบ้านไม่ดูฤกษ์ อันตรายที่คาดไม่ถึง

ซ่อมแซมบ้านไม่ดูฤกษ์ อันตรายที่คาดไม่ถึง

หนึ่งในปัจจัยสำคัญ ทางฮวงจุ้ย ที่มักทำให้เกิดปัญหากับผู้อาศัย ก็คือ การซ่อมแซม ทุบรื้อบ้าน โดยเริ่มกระทำการผิดฤกษ์ผิดยาม ทำให้เกิดเคราะห์ภัยตามมาอย่างคาดไม่ถึง

ผมอยากจะเน้นเรื่องนี้ซักหน่อย เพราะเท่าที่เจอมานั้น ค่อนข้างหนัก และทำไปโดยไม่รู้ มีทั้งอุบัติเหตุ เสียทรัพย์ การเงินติดขัด ล้มหมอนนอนเสื่อกระทันหัน จนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี

เรื่องการทำผิดฤกษ์นั้น จะแตกต่างจากฮวงจุ้ยที่ไม่ดี ในแง่ของระยะเวลา กล่าวคือ หากฮวงจุ้ยไม่ดี ก็จะค่อยๆเกิดเรื่องราวร้ายๆ แต่จะค่อยเป็นค่อยไป และมีผลในระยะยาว แต่ถ้าทำผิดฤกษ์ ก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ภายในระยะเวลารวดเร็ว และรุนแรง แล้วก็จะจบ เลวร้ายสุดคือไม่เกิน 3 ปี

สาเหตุที่การทำผิดฤกษ์ มีผลเสียหาย เป็นเพราะพลังงานที่สะสมอยู่ในบ้านเรานั้น มีการหมุนเวียนดีสลับร้ายเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เมื่อใดที่เป็นคราวพลังร้ายมาเยือน แล้วเราไปกระทบกระเทือน (ตอก เจาะ ขุด ทุบ รื้อ บ้าน) จะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนของพลังงานร้ายนั้น กระจายออกมา ทำให้คนที่อยู่อาศัย ได้รับพลังงานที่ไม่ดีไป ก็จะทำให้อยู่ผิดที่ ผิดเวลา หรือเกิดเคราะห์นั่นเอง

ในบทความต่อๆไป ผมจะกล่าวถึงการคำนวณฤกษ์ยาม ว่า จะหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยจากการซ่อมแซมบ้านได้อย่างไร