เข้าใจฮวงจุ้ยแบบง่ายๆ

เข้าใจฮวงจุ้ยแบบง่ายๆ

ฮวงจุ้ย” ถ้าแปลกันตรงๆ ก็คือ ลมและน้ำ แต่เพียงแค่ลมและน้ำ จะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไร

จริงๆแล้ว ศาสตร์ฮวงจุ้ย คือความพยายามในการเรียนรู้ที่จะจัดการพลังธรรมชาติบนพื้นผิวโลก ที่เรียกว่า ปราณชี่ ซึ่งไหลเวียนอยู่รอบๆตัวเรา ให้ส่งผลดีกับตัวเราให้มากที่สุด ซึ่งปราณชี่ เปรียบเสมือนกับของไหล จึงเปรียบเทียบกับลมและน้ำนั่นเอง

ปราณชี่ มีทั้งที่ดีและไม่ดี ศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่งถูกค้นพบนับพันปีมาแล้ว จากปราชญ์ชาวจีน จึงเข้ามามีบทบาท เพื่อช่วยจัดการสลายพลังชี่ที่ไม่ดี และส่งเสริมพลังชี่ที่ดี และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ในการจัดฮวงจุ้ยบ้านนั้น ก็คือ การจัดสภาพแวดล้อม ทั้งรอบๆตัวบ้าน และภายในบ้าน ให้เกิดการไหลเวียน ถ่ายเทพลังชี่ อย่างมีสมดุล บ้านใดที่ฮวงจุ้ยบ้านดี ผู้อยู่อาศัย หรือแขกที่มาเยี่ยมเยียน จะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ดี ยกตัวอย่างเช่น บางทีเราไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูง แล้วรู้สึกได้ว่า บ้านนี้อยู่แล้วเย็น (สงบร่มเย็น แบบรู้สึกได้เลย) นั่นคือ บ้านนั้นมีฮวงจุ้ยบ้านที่ดีนั่นเอง

ในทางกลับกัน บ้านบางหลัง แค่มองจากภายนอก ก็รู้สึกถึงพลังงานไม่ดี ไม่อยากเข้าไปข้างในเลยด้วยซ้ำ

ดังนั้น ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี จึงส่งผลให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ได้รับพลังงานที่ดี รู้สึกกระชุ่มกระชวย มีพลังที่จะทำกิจการงานใดให้สำเร็จลุล่วงได้ง่ายกว่าคนที่อาศัยในบ้านที่ฮวงจุ้ยไม่ดีครับ

ศาสตร์ฮวงจุ้ย มีทั้งศาสตร์ที่ซับซ้อน ต้องอาศัยการคำนวณ องศา ทิศทางของประตู ทิศทางการไหลของน้ำ ซึ่งต้องร่ำเรียนจากซินแสสืบทอดต่อๆกันมา รวมไปถึงศาสตร์ที่เข้าใจง่ายๆ มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือใช้ความรู้สึก ก็บอกได้เลยว่าดีหรือไม่ดี

สำหรับคนที่ต้องการจัดฮวงจุ้ยบ้านให้ส่งผลดีต่อตัวเอง อันดับแรกสุดเลยคือ จัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง ข้าวของไม่วางเรี่ยราด เก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบ เท่านี้ก็ช่วยให้พลังชี่ไหลเวียนภายในบ้านได้สะดวกแล้วครับ หากทำแล้ว ขั้นตอนต่อไป ถ้าอยากให้ฮวงจุ้ยส่งผลดียิ่งขึ้น ก็ต้องใช้ศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยติดต่อซินแสผู้มีความรู้จริงๆ เพื่อวางแผนการจัดฮวงจุ้ยให้เป็นเรื่องเป็นราว

แต่ท้ายสุดแล้ว ฮวงจุ้ย ก็เป็นแค่ตัวช่วยส่วนหนึ่งให้คนเราประสบความสำเร็จเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากฮวงจุ้ย ก็คือ ตัวเราเอง ที่จะต้องขยัน และทุ่มเทให้มากพอ หากจัดฮวงจุ้ยแล้วไม่ทำอะไรเลย ก็ยากที่จะรวยได้ครับ