ทำความเข้าใจศาสตร์ฮวงจุ้ย

ทำไมต้องให้ซินแสดู

หลายคนคงเห็นตำราฮวงจุ้ยในท้องตลาดมากมาย ก็ซื้อมาอ่าน และลองทำตามดู แต่กลับไม่เห็นผล นั่นเป็นเพราะศาสตร์ฮวงจุ้ยมีหลายแขนง ต้องใช้ประกอบกันถึงจะเห็นผลมากที่สุด

ซึ่งตำราฮวงจุ้ยในท้องตลาด เป็นเพียงการจัดฮวงจุ้ยบ้านแบบชัยภูมิ คือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น บันได ไม่ควรตรงกับประตู หรือห้องน้ำไม่ควรหันออกหน้าบ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

แต่ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่ง จะมีความรู้ในการจัดฮวงจุ้ยบ้านเชิงการคำนวณพลังที่ดี โดยอาศัยทิศ หรือองศาประตู เพื่อดูการเดินของพลังงานที่อยู่ในบ้านในแต่ละทิศ และวางแผนแก้ไขสลายพลังไม่ดี หรือกระตุ้นพลังที่ดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

จัดฮวงจุ้ยบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง

ฮวงจุ้ยชัยภูมิ

ฮวงจุ้ยชัยภูมิ

คือการจัดฮวงจุ้ย ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ว่าอะไรดีไม่ดี เช่น ทางขึ้นลงบันไดในบ้าน ไม่ควรตรงกับประตูทางเข้าบ้าน เป็นต้น เป็นการจัดองค์ประกอบทางกายภาพ ให้เหมาะสมที่จะดึงดูดพลังธรรมชาติให้เข้ามาในบ้านให้มากที่สุด
ฮวงจุ้ยพลังทิศทาง

ฮวงจุ้ยพลังทิศทาง

เป็นการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่สืบทอดจากปราชญ์ชาวจีนมาหลายชั่วอายุคน ที่ผ่านการค้นคว้าและทดลองจนเห็นผลจริง โดยเน้นการคำนวณพลังงานธรรมชาติ จากการวัดองศาประตูทางเข้าบ้าน เพื่อหาตำแหน่งของพลังงานด้านต่างๆ ทั้งที่ดีและไม่ดี และวางแผนหาทางแก้ไข หรือกระตุ้นพลังงานที่ดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อาศัย
วิเคราะห์ดวงจีน

วิเคราะห์ดวงจีน

หากจะให้การจัดฮวงจุ้ยได้ผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ดวงจีน เพื่อหาธาตุสำคัญ (น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง) ของแต่ละคน เพื่อกำหนดทิศทางการนั่งทำงาน หรือเตียงนอน ให้ได้รับพลังจากธาตุที่ส่งเสริมคนคนนั้นได้เต็มที่นั่นเอง
ฤกษ์ยามในการจัดฮวงจุ้ย

ฤกษ์ยามในการจัดฮวงจุ้ย

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การจัดฮวงจุ้ย ก็คือการหาฤกษ์ยามที่เหมาะสม ในการกระตุ้นพลังงานที่ดี ให้ส่งผลเร็ว และแรงขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ที่จะเกิดจากการสั่นสะเทือนของพลังงาน ในเวลาที่ไม่ถูกต้อง หากมีการทุบรื้อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งหากละเลยเรื่องนี้ แทนที่จะส่งผลดี กลับทำให้เกิดผลเสียที่ไม่อาจคาดเดาได้

วิธีจัดฮวงจุ้ยบ้านของซินแสนัท

ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ผมศึกษาเล่าเรียนมานั้น เป็นศาสตร์ที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการบูชาเทพเจ้า หรือเครื่องลางของขลังใดๆทั้งสิ้น

หากแต่เป็นการใช้พลังหยิน หยาง และพลังธาตุทั้ง 5 ผ่านการใช้สิ่งของรอบตัว รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่มีลักษณะความเป็นหยินหรือหยาง และรูปร่างตามเกณฑ์ของแต่ละธาตุ ในการแก้ฮวงจุ้ย

โดยผมจะให้หลัก และแนวทางในการเลือกสิ่งของที่ใช้แก้ฮวงจุ้ย ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับสไตล์ และความชอบของคนในบ้านเป็นหลัก รับรองได้ว่า บ้านของท่าน จะไม่เหมือนศาลเจ้าแน่นอนครับ

จัดฮวงจุ้ยบ้านให้อยู่แล้วรุ่งเรือง ติดต่อซินแสนัท

หรือสอบถามทางไลน์ได้เลยครับ