โป๊ยหยี่สี่เถียว และฮวงจุ้ย

โป๊ยหยี่สี่เถียว และฮวงจุ้ย

การจัดฮวงจุ้ยให้ได้ผลดีมากที่สุด จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ดวงจีนของผู้อยู่อาศัยทุกคน เพื่อหาธาตุสำคัญของแต่ละคน เอาไว้เป็นตัวกำหนดทิศทางการนอน หรือนั่งทำงานที่ส่งเสริมคนๆนั้นได้อีกทางหนึ่ง

ธาตุสำคัญทางโหราศาสตร์จีน ประกอบไปด้วย 5 ธาตุ คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทิศทางทั้ง 8 ทิศดังต่อไปนี้

  • ธาตุน้ำ ได้แก่ ทิศเหนือ
  • ธาตุไม้ ได้แก่ ทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้
  • ธาตุไฟ ได้แก่ ทิศใต้
  • ธาตุดิน ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้
  • ธาตุทอง ได้แก่ ทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ

five_element_direction

การวิเคราะห์ดวงจีน เพื่อหาธาตุสำคัญ โดยใช้ศาสตร์ “โป๊ยหยี่สี่เถียว” ทำโดยการวิเคราะห์วันเดือนปีและเวลาเกิด ซึ่งจะทำให้เราทราบว่า ธาตุที่ส่งเสริมเรานั้น คือธาตุอะไร ซึ่งโดยปกติ จะมี 2 ธาตุ จาก 5 ธาตุ ยกเว้นดวงบางคน ที่ได้ถึง 3 ธาตุด้วยกัน

โดยธาตุที่ส่งเสริม จะแบ่งออกเป็น ส่งเสริมโชคลาภเงินทอง และการแข่งขันต่างๆ กับส่งเสริมเรื่องชื่อเสียง บารมี และความรู้ความสามารถ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกจัดฮวงจุ้ย ว่าต้องการส่งเสริมด้านใดเป็นพิเศษ

เมื่อทราบธาตุที่ต้องการแล้ว ก็จะสามารถจัดฮวงจุ้ย โดยหันทิศหัวนอน ไปยังทิศที่ได้ธาตุส่งเสริมเรา แต่มีข้อแม้ว่า การหันทิศนั้น ต้องไม่ทำให้หัวนอนหันทะแยงมุม ซึ่งผิดหลักฮวงจุ้ย เพราะหัวนอนต้องอิงชิดติดผนังด้านใดด้านหนึ่ง

ยกตัวอย่างเช่น หากเราชอบธาตุไฟ และธาตุดิน โดยจะเน้นธาตุดินเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นทิศเฉียง คือตะวันออกเฉียงเหนือ หรือตะวันตกเฉียงใต้ แต่ปรากฏว่าบ้านเป็นทิศตรง คือผนังหันทิศเหนือ ใต้ ออก ตก ก็ไม่สามารถจัดหัวนอนให้อิงทิศธาตุดินได้ ในกรณีนี้ จึงต้องใช้ทิศธาตุไฟ คือทิศใต้แทน เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ธาตุที่ส่งเสริมเรา ผ่านการเลือกสีของเครื่องแต่งกาย รวมถึงรถยนต์ที่เราใช้ได้อีกด้วย โดยเฉดสีของธาตุต่างๆ มีดังนี้

  • ธาตุน้ำ ได้แก่ สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเทา และสีดำ
  • ธาตุไม้ ได้แก่ สีเขียว
  • ธาตุไฟ ได้แก่ สีแดง สีม่วง สีชมพู และสีส้ม
  • ธาตุดิน ได้แก่ สีเหลือง สีน้ำตาล และสีครีม
  • ธาตุทอง ได้แก่ สีเงิน สีทอง และสีขาว

fifth-element

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ดวงจีน เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และหลายตำราหรือหลายๆสำนัก ก็มีเกณฑ์การวิเคราะห์ที่ต่างกัน บางดวงที่ซับซ้อน ก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ธาตุส่งเสริมที่ตรงข้ามกันเลยทีเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้การสังเกตุและเฝ้าระวังพอสมควร ดังนั้น ควรปรึกษาซินแสที่มีความรู้ในด้านนี้จริงๆครับ