ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี ช่วยเราได้อย่างไร

ปราชญ์ชาวจีนสมัยก่อน เชื่อว่าความสำเร็จของคนเรา เกิดจาก 3 ปัจจัยสำคัญๆ คือ ชะตาฟ้า ชะตาดิน และชะตาคน

1. ชะตาฟ้า – หรือเข้าใจง่ายๆก็คือ “ดวง” ของคนเรานั่นเอง บางคนเกิดมาพื้นฐานดี ก็มีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าคนอื่น จะสำเร็จได้ง่ายกว่า แต่คนเราก็มีขึ้นมีลง ไม่อาจฝืนชะตาฟ้าได้ แต่หากเราล่วงรู้ชะตาฟ้า ก็สามารถวางแผนรับมือ ผ่อนหนักเป็นเบา หรือเร่งให้พุ่งทะยาน ตามจังหวะดวงของแต่ละคนได้

2. ชะตาดิน – คือพลังของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรา หรือ “ฮวงจุ้ย” นั่นเอง โดยพลังงานธรรมชาตินี้ เราสามารถจัดสรร ให้เกิดพลังงานที่ดี ต่อผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัย มีพลังงานบวก ที่จะทำกิจการงานต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และมีสุขภาพที่ดีได้อีกด้วย

3. ชะตาคน – คือ “การกระทำ” ของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ ความขยันขันแข็งของแต่ละคน จะช่วยให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จได้

ดังนั้น หากคนเราต้องการประสบความสำเร็จ ก็ต้องอาศัยทั้ง 3 ปัจจัยที่ว่านี้ คือ ทำในสิ่งที่ถูก ในสภาพแวดล้อมที่ดี และในจังหวะเวลาที่เหมาะสม นั่นเองครับ

ทำไมต้องให้ซินแสดู

หลายคนคงเห็นตำราฮวงจุ้ยในท้องตลาดมากมาย ก็ซื้อมาอ่าน และลองทำตามดู แต่กลับไม่เห็นผล นั่นเป็นเพราะศาสตร์ฮวงจุ้ยมีหลายแขนง ต้องใช้ประกอบกันถึงจะเห็นผลมากที่สุด

ซึ่งตำราฮวงจุ้ยในท้องตลาด เป็นเพียงการจัดฮวงจุ้ยบ้านแบบชัยภูมิ คือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น บันได ไม่ควรตรงกับประตู หรือห้องน้ำไม่ควรหันออกหน้าบ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

แต่ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่ง จะมีความรู้ในการจัดฮวงจุ้ยบ้านเชิงการคำนวณพลังที่ดี โดยอาศัยทิศ หรือองศาประตู เพื่อดูการเดินของพลังงานที่อยู่ในบ้านในแต่ละทิศ และวางแผนแก้ไขสลายพลังไม่ดี หรือกระตุ้นพลังที่ดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

จัดฮวงจุ้ยบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง

ฮวงจุ้ยชัยภูมิ

ฮวงจุ้ยชัยภูมิ

คือการจัดฮวงจุ้ย ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ว่าอะไรดีไม่ดี เช่น ทางขึ้นลงบันไดในบ้าน ไม่ควรตรงกับประตูทางเข้าบ้าน เป็นต้น เป็นการจัดองค์ประกอบทางกายภาพ ให้เหมาะสมที่จะดึงดูดพลังธรรมชาติให้เข้ามาในบ้านให้มากที่สุด
ฮวงจุ้ยพลังทิศทาง

ฮวงจุ้ยพลังทิศทาง

เป็นการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่สืบทอดจากปราชญ์ชาวจีนมาหลายชั่วอายุคน ที่ผ่านการค้นคว้าและทดลองจนเห็นผลจริง โดยเน้นการคำนวณพลังงานธรรมชาติ จากการวัดองศาประตูทางเข้าบ้าน เพื่อหาตำแหน่งของพลังงานด้านต่างๆ ทั้งที่ดีและไม่ดี และวางแผนหาทางแก้ไข หรือกระตุ้นพลังงานที่ดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อาศัย
วิเคราะห์ดวงจีน

วิเคราะห์ดวงจีน

หากจะให้การจัดฮวงจุ้ยได้ผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ดวงจีน เพื่อหาธาตุสำคัญ (น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง) ของแต่ละคน เพื่อกำหนดทิศทางการนั่งทำงาน หรือเตียงนอน ให้ได้รับพลังจากธาตุที่ส่งเสริมคนคนนั้นได้เต็มที่นั่นเอง
ฤกษ์ยามในการจัดฮวงจุ้ย

ฤกษ์ยามในการจัดฮวงจุ้ย

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การจัดฮวงจุ้ย ก็คือการหาฤกษ์ยามที่เหมาะสม ในการกระตุ้นพลังงานที่ดี ให้ส่งผลเร็ว และแรงขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ที่จะเกิดจากการสั่นสะเทือนของพลังงาน ในเวลาที่ไม่ถูกต้อง หากมีการทุบรื้อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งหากละเลยเรื่องนี้ แทนที่จะส่งผลดี กลับทำให้เกิดผลเสียที่ไม่อาจคาดเดาได้

วิธีจัดฮวงจุ้ยบ้านของซินแสนัท

ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ผมศึกษาเล่าเรียนมานั้น เป็นศาสตร์ที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการบูชาเทพเจ้า หรือเครื่องลางของขลังใดๆทั้งสิ้น

หากแต่เป็นการใช้พลังหยิน หยาง และพลังธาตุทั้ง 5 ผ่านการใช้สิ่งของรอบตัว รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่มีลักษณะความเป็นหยินหรือหยาง และรูปร่างตามเกณฑ์ของแต่ละธาตุ ในการแก้ฮวงจุ้ย

โดยผมจะให้หลัก และแนวทางในการเลือกสิ่งของที่ใช้แก้ฮวงจุ้ย ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับสไตล์ และความชอบของคนในบ้านเป็นหลัก รับรองได้ว่า บ้านของท่าน จะไม่เหมือนศาลเจ้าแน่นอนครับ

จัดฮวงจุ้ยบ้านให้อยู่แล้วรุ่งเรือง ติดต่อซินแสนัท

หรือสอบถามทางไลน์ได้เลยครับ

ประวัติซินแสนัท

  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทำงานเป็นวิศวกรซอฟท์แวร์ (Software Engineer) ให้กับบริษัท รอยเตอร์ซอฟท์แวร์ ประเทศไทย เป็นเวลา 10 ปี
  • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Technical Specialist บริษัท ThaiQuest พัฒนาแอพลิเคชัน ในการดูข้อมูลหุ้น และกราฟเทคนิค
มีความสนใจในศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่า มีความสำคัญ และส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นตัวช่วย ในยามที่จังหวะชีวิตเราแย่ หรือช่วงดวงตก ไม่ให้เสียหายมากนัก ทั้งนี้ เราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะถึงแม้ฮวงจุ้ยจะดี แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ก็คงไม่เกิดผลใดๆครับ

บทความฮวงจุ้ยล่าสุด

  • วันก่อนได้ไปตรวจดูฮวงจุ้ยลูกค้ารายหนึ่ง เป็นสำนักงานที่ใช้ประกอบธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัย โดยเช่าห้องชั้นล่างของคอนโดมิเนียม ทำเป็นสำนักงาน เธอเล่าว่า เมื่อสองปีก่อน สำนักงานเธออยู่คอนโดเดียวกันนี้ แต่อยู่อีกตึกนึง ข้างๆกัน โดยเธอซื้อไว้ 4 ห้อง ตีทะลุถึงกัน ชั้นล่างเป็นสำนักงาน ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย......

  • วันนี้จะมาแชร์ตัวอย่างจริง กรณีที่มีการต่อเติมหลังคากันสาด หรือการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ใกล้ตัวบ้านมากเกินไป ในตำแหน่งที่ส่งผลเสียหายทางฮวงจุ้ย ซึ่งจะมีผลกระทบกับใครบ้าง เรามาดูกันครับ ในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ หรือสภาพแวดล้อมของตัวอาคารบ้านเรือน เราจะพิจารณาความเป็นหยินหยางของทิศทั้ง 4 ทิศ โดยใช้ 4 สัตว์เทพเป็นตัวแทนของแต่ละทิศ เพื่อให้เข้าใจและจำกันง่ายๆ......

  • ผมเคยลงบทความ เกี่ยวกับวิธีการง่ายๆในการตกแต่งร้านค้าให้โดดเด่น ซึ่งหากท่านมีร้านค้าอยู่แล้ว แต่อยากเพิ่มยอดขาย ก็ลองไปทำตามดูนะครับ มาในบทความนี้ ผมจะแนะนำวิธีการในการเลือกทำเลร้านค้าที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ในกรณีที่ท่านกำลังมองหาทำเลดีๆ ในการเปิดร้านใหม่ ก่อนอื่น ท่านต้องมองให้ออก ว่ากระแสหลักของทำเลนั้นๆ คืออะไร สำหรับร้านค้า กระแสหลักก็คือลูกค้าของร้านเรา......

  • ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ วงการอสังหาริมทรัพย์ได้เติบโตเป็นอย่างมาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ผุดโครงการใหม่ๆสวยๆ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว สำหรับคนวัยทำงานที่ต้องการสร้างครอบครัว หรือขยับขยายไปบ้านหลังใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ ยังมีคอมมิวนิตี้มอลล์ ห้างสรรุพสินค้า สำหรับพ่อค้าแม่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจ ได้จับจองทำเลค้าขายกันมากมาย......