ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี ช่วยเราได้อย่างไร

ปราชญ์ชาวจีนสมัยก่อน เชื่อว่าความสำเร็จของคนเรา เกิดจาก 3 ปัจจัยสำคัญๆ คือ ชะตาฟ้า ชะตาดิน และชะตาคน

1. ชะตาฟ้า – หรือเข้าใจง่ายๆก็คือ “ดวง” ของคนเรานั่นเอง บางคนเกิดมาพื้นฐานดี ก็มีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าคนอื่น จะสำเร็จได้ง่ายกว่า แต่คนเราก็มีขึ้นมีลง ไม่อาจฝืนชะตาฟ้าได้ แต่หากเราล่วงรู้ชะตาฟ้า ก็สามารถวางแผนรับมือ ผ่อนหนักเป็นเบา หรือเร่งให้พุ่งทะยาน ตามจังหวะดวงของแต่ละคนได้

2. ชะตาดิน – คือพลังของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรา หรือ “ฮวงจุ้ย” นั่นเอง โดยพลังงานธรรมชาตินี้ เราสามารถจัดสรร ให้เกิดพลังงานที่ดี ต่อผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัย มีพลังงานบวก ที่จะทำกิจการงานต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และมีสุขภาพที่ดีได้อีกด้วย

3. ชะตาคน – คือ “การกระทำ” ของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ ความขยันขันแข็งของแต่ละคน จะช่วยให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จได้

ดังนั้น หากคนเราต้องการประสบความสำเร็จ ก็ต้องอาศัยทั้ง 3 ปัจจัยที่ว่านี้ คือ ทำในสิ่งที่ถูก ในสภาพแวดล้อมที่ดี และในจังหวะเวลาที่เหมาะสม นั่นเองครับ

ทำไมต้องให้ซินแสดู

หลายคนคงเห็นตำราฮวงจุ้ยในท้องตลาดมากมาย ก็ซื้อมาอ่าน และลองทำตามดู แต่กลับไม่เห็นผล นั่นเป็นเพราะศาสตร์ฮวงจุ้ยมีหลายแขนง ต้องใช้ประกอบกันถึงจะเห็นผลมากที่สุด

ซึ่งตำราฮวงจุ้ยในท้องตลาด เป็นเพียงการจัดฮวงจุ้ยบ้านแบบชัยภูมิ คือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น บันได ไม่ควรตรงกับประตู หรือห้องน้ำไม่ควรหันออกหน้าบ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

แต่ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่ง จะมีความรู้ในการจัดฮวงจุ้ยบ้านเชิงการคำนวณพลังที่ดี โดยอาศัยทิศ หรือองศาประตู เพื่อดูการเดินของพลังงานที่อยู่ในบ้านในแต่ละทิศ และวางแผนแก้ไขสลายพลังไม่ดี หรือกระตุ้นพลังที่ดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

จัดฮวงจุ้ยบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง

ฮวงจุ้ยชัยภูมิ

ฮวงจุ้ยชัยภูมิ

คือการจัดฮวงจุ้ย ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ว่าอะไรดีไม่ดี เช่น ทางขึ้นลงบันไดในบ้าน ไม่ควรตรงกับประตูทางเข้าบ้าน เป็นต้น เป็นการจัดองค์ประกอบทางกายภาพ ให้เหมาะสมที่จะดึงดูดพลังธรรมชาติให้เข้ามาในบ้านให้มากที่สุด
ฮวงจุ้ยพลังทิศทาง

ฮวงจุ้ยพลังทิศทาง

เป็นการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่สืบทอดจากปราชญ์ชาวจีนมาหลายชั่วอายุคน ที่ผ่านการค้นคว้าและทดลองจนเห็นผลจริง โดยเน้นการคำนวณพลังงานธรรมชาติ จากการวัดองศาประตูทางเข้าบ้าน เพื่อหาตำแหน่งของพลังงานด้านต่างๆ ทั้งที่ดีและไม่ดี และวางแผนหาทางแก้ไข หรือกระตุ้นพลังงานที่ดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อาศัย
วิเคราะห์ดวงจีน

วิเคราะห์ดวงจีน

หากจะให้การจัดฮวงจุ้ยได้ผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ดวงจีน เพื่อหาธาตุสำคัญ (น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง) ของแต่ละคน เพื่อกำหนดทิศทางการนั่งทำงาน หรือเตียงนอน ให้ได้รับพลังจากธาตุที่ส่งเสริมคนคนนั้นได้เต็มที่นั่นเอง
ฤกษ์ยามในการจัดฮวงจุ้ย

ฤกษ์ยามในการจัดฮวงจุ้ย

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การจัดฮวงจุ้ย ก็คือการหาฤกษ์ยามที่เหมาะสม ในการกระตุ้นพลังงานที่ดี ให้ส่งผลเร็ว และแรงขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ที่จะเกิดจากการสั่นสะเทือนของพลังงาน ในเวลาที่ไม่ถูกต้อง หากมีการทุบรื้อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งหากละเลยเรื่องนี้ แทนที่จะส่งผลดี กลับทำให้เกิดผลเสียที่ไม่อาจคาดเดาได้

วิธีจัดฮวงจุ้ยบ้านของซินแสนัท

ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ผมศึกษาเล่าเรียนมานั้น เป็นศาสตร์ที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการบูชาเทพเจ้า หรือเครื่องลางของขลังใดๆทั้งสิ้น

หากแต่เป็นการใช้พลังหยิน หยาง และพลังธาตุทั้ง 5 ผ่านการใช้สิ่งของรอบตัว รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่มีลักษณะความเป็นหยินหรือหยาง และรูปร่างตามเกณฑ์ของแต่ละธาตุ ในการแก้ฮวงจุ้ย

โดยผมจะให้หลัก และแนวทางในการเลือกสิ่งของที่ใช้แก้ฮวงจุ้ย ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับสไตล์ และความชอบของคนในบ้านเป็นหลัก รับรองได้ว่า บ้านของท่าน จะไม่เหมือนศาลเจ้าแน่นอนครับ

จัดฮวงจุ้ยบ้านให้อยู่แล้วรุ่งเรือง ติดต่อซินแสนัท

หรือสอบถามทางไลน์ได้เลยครับ

ประวัติซินแสนัท

  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทำงานเป็นวิศวกรซอฟท์แวร์ (Software Engineer) ให้กับบริษัท รอยเตอร์ซอฟท์แวร์ ประเทศไทย เป็นเวลา 10 ปี
  • ปัจจุบัน เป็นนักวางแผนการเงินอิสระ และที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินด้านต่างๆ เช่น การเกษียณอายุ การวางแผนการศึกษาบุตร เป็นต้น
มีความสนใจในศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยมีความเชื่อที่ว่า ฮวงจุ้ย จะช่วยเร่งให้คนเราจะประสบความสำเร็จทางการเงินได้เร็วขึ้น โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับการศึกษาหาความรู้ด้านการเงิน และมีการวางแผนการเงินที่ดี และปฏิบัติตามแผนอย่างมีวินัย ไม่ใจร้อน และมีความสุขในเส้นทางที่เดินจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ต้องการ